ผอก. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เรื่อง “การปรับเปลี่ยนเลขสายรถโดยสารตามแผนฏิรูป”

ภาพประกอบ: 
ผอก. ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เรื่อง “การปรับเปลี่ยนเลขสายรถโดยสารตามแผนฏิรูป”