ผอก. อวยพรปีใหม่ สร.ขสมก.

ภาพประกอบ: 
ผอก. อวยพรปีใหม่ สร.ขสมก.