ผอก. พร้อมคณะผู้บริหารองค์การมอบของขวัญ “LUCKY BUS” ส่งความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ภาพประกอบ: 
ผอก. พร้อมคณะผู้บริหารองค์การมอบของขวัญ “LUCKY BUS” ส่งความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ