ป้ายเส้นทางข้างรถสาย 195

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ก่อนอื่นต้องบอกว่าอดีตป้ายเส้นทางสาย 195 จะเขียนว่า 195 กรมศุลกากร คลองเตย ช่องนนทรี สะพานภูมิพล 1 วัดสน บางปะกอก บางปะแก้ว ดาวคะนอง เดอะมอลล์ท่าพระ (รถเสริมใช้ป้ายห้อยสีแดงเสริมบิ๊กซีพระประแดง) ซึ่งเป็นการบอกรายละเอียดจุดสำคัญที่ผ่านไว้ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันป้ายข้างรถบางคันบอกแค่ต้นทางกับปลายทาง บางคันใส่เส้นทางเสริม บางคันทาสีแดงหรือสีน้ำเงินไว้โล่งๆ คือไม่ใส่รายละเอียดลงไปเลย *** อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนที่เดินทางประจำหรือรู้อยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางเส้นนี้ประจำป้ายข้างรถเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะทำให้รู้ได้ว่ารถสายนี้ผ่านที่ไหนบ้าง ฝากขสมก.ดูเรื่องนี้ด้วย ป้ายข้างรถควรใส่ให้ละเอียดเหมือนเดิม ไม่ใช่บอกแค่ต้นทางกับปลายทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ