ป้ายรถโดยสารตลาดาะพานใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เขตสะพานใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางสร้างรถไฟฟ้า และป้ายรถเมล์ก็เป็นป้ายชั่วคราว จุดจอดรถเมล์จริงๆคือช่วงระยะไหนค่ะ ที่พบคือ ระยะช่วงของรถโดยสารที่เข้าเลนซ้ายมาจอด มันกว้างมาก ประมาณอาคารพาณิชย์ 10-12 คูหา (โดยประมาณ) เวลาที่เรายืนรอตรงนี้ รถเมล์ก็เข้าเลนซ้ายมาจอดอีกจุด ทำให้ดิฉันต้องวิ่งเพื่อไปขึ้น ดิฉันวิ่งเพื่อไปขึ้น 3 คัน ไม่ทันสักคัน อยากให้ใครลองมาดูค่ะ ว่าคนจะยืนรอรถเมล์กระจัดกระจายมาก ในช่วงเวลาเร่งด่วน ดิฉันอยากให้ป้ายรถเมล์ชัดเจน ระยะชัดเจน ค่ะ