ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์ หน่วยงานไหนรับผิดชอบ. ควรสำรวจ เลขสายรถเมล์ที่ผ่านให้เป็นปัจจุบัน ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำ จะได้รู้ว่าจะขึ้นสายไหนได้บ้าง สายที่เลิกวิ่งแล้วก็ลบออกด้วย จะได้ไม่ต้องรอเก้อ

เรียนผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านป้ายรถเมล์์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอขอคุณที่ใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.