ป้ายรถเมล์ หน้าโรงเรียนวัดสรเกศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไฟส่องสว่างที่ป้ายไม่ติดมาเป็นเดือนแล้ว ตั้งแต่ 19.00 ขึ้นไป จะมืดมาก ช่วยแก้ไขให้ด่วนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าป้ายบอกเส้นทางหรือศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. กรุณาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ