ป้ายรถเมล์ ประตูกรุงเทพ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อไหร่จะคืนป้ายให้สักทีค่ะ เดือดร้อนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะต้องนั่งมอเตอร์ไซร์รับจ้าง