ป้ายรถเมล์ ควรมี เลย หรือสัญลักษณ์บอกว่า เป็น ป้ายที่เท่าไหร่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติเวลาไปขึ้นป้ายรถเมล์ จะซุ่มๆดูเองว่า ขึ้นตรงไหน สมมติว่า บอกว่า ไปสายใต้ ให้ไปขึ้นหน้า รพ. ราชวิถี แต่คือตรงนั้น มีป้ายรถเมล์ อยู่ 4 ป้าย และ ตรงเลนส์ถนนอีก 3 ป้าย คือเราต้องลุ้นเองว่า สายไหนต้องขึ้นตรงไหน และบางที ขึ้นผิดฝั่ง ถ้า แต่ละป้ายรอรถเมล์ มีเลขบอก ก็จะง่ายขึ้น เช่น จะไป สายใต้ ไปรอรถเมล์ สาย 28 ที่ ป้ายรถเมล์ AA ป้ายรถเมล์ AB เอาเป็นตัวอักษรก็ได้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนหรืองงกับเลขของสายรถเมล์ คือใน Google Map เส้นทางรถเมล์ก็มีอยู่แล้ว เวลาที่ค้นหาว่าจะไปขึ้นรถเมล์ยังไงจะได้ บอกเป็น ชื่อป้ายไปเลย ไม่ใช่ว่า ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ที่บางทีคนนอกพื้นที่ก็ไม่รู้ แล้วเวลาบอก นักท่องเที่ยว ก็จะได้บอกถูกด้วยว่า คุณไปรอ สายนี้ ที่ป้ายนี้นะ