ป้ายรถเมล์ไม่ทีไฟส่องสว่าง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์บริเวณถนนอังรีดูนัง แถวร้านโคคาสยามแสควร์ไม่มีไฟส่องสว่างเลย เท่าที่สังเกตไฟไม่ติดมาเป็นระยะเวลาน่วมเดือนแล้ว ขอให้แก้ไขด้วยค่ะ

แจ้งที่ 1555 กทม