ป้ายรถเมล์ไฟหายไปไหนหมด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมป้ายรถเมล์แต่ละที่ไม่มีไฟเลยมืดมาก แทบทุกที่ไม่มีไฟเลย มืดอันตรายมาก บางครั้งแต้องรอรถคนเดียว ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลย ปกติจะรอตรงป้ายหน้าแยกผังเมือง(พระราามเก้า) หน้าปั๊มเอสโซ่ ตรงข้ามประกันสังคม(ก่อนถึงพาราไดซ์พาร์ค) ประจำ อยากให้ทางกทม. มาดูแลตรงนี้ด้วย ที่สังเกตป้ายอื่ยๆก็ไม่มีเหมือนกัน

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วและได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าป้ายที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ