ป้ายรถเมล์เขตปริมณฑล

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยปรับปรุงป้ายรถเมล์แถวประทุมครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว กรณีแนะนำบริการเกี่ยวกับป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ถ้าอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลท้องถิ่นร่วมกับ สน.พื้นที่ เพื่อกำหนดจุดจอดรถ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ