ป้ายรถเมล์หน้าสถานีห้วยขวางประตู 1 หลุด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าป้ายบอกเส้นทางหรือศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. กรุณาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ