ป้ายรถเมล์พุทธมณฑลสาย 3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ย้ายป้ายมาไว้ใต้สะพานได้สักพักใหญ่แล้ว แต่คนขับก็ยังขับเลยป้าย ไม่จอด ลืม และการเดินมาที่ป้ายต้องข้ามถนน กว่าจะข้ามมารถก็ไปแล้ว ข้ามก็ยาก คนเฒ่าคนแก่เวลาจะข้ามยิ่งยาก อยากให้ทบทวนการย้ายป้ายให้เหมาะสมกว่านี้ และกำชับคนขับว่าอย่าลืมป้าย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานคนดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง และได้ลงโทษขั้นอบรมว่ากล่าววตักเตือน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับการร้องเรียนเช่นอีก องค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ