ป้ายรถเมล์บอกเวลาการมาถึงของรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ขสมก.ลงทุนทำป้ายรถเมล์ที่สามารถบอกเวลาโดยประมาณ (eta) ของรถเมล์ที่จะมาจอดป้ายนั้นๆได้ ว่าจะถึงอีกกี่นาที กี่ชั่วโมง เพื่อที่คนใช้บริการสามารถได้วางแผนการเดินทางได้ เช่น จะเดินกลับ หรือ รอต่อไป วันนี้รอรถเมล์20นาที จึงตัดสินใจเดินกลับ ซึ่งช่วง6โมงเย็น มืดเร็วมาก ถ้าจะสามารถทราบก่อนว่ารถเมล์ที่รอจะมาอีก30นาทีจะได้ตัดสินใจเดินตั้งแต่ตอนนั้น ก่อนหน้านี้เคยเห็นที่ป้ายรถเมล์แถวสยามมีการบอกเวลา แต่มันไม่แม่นยำเท่าที่ควร และมองไม่ชัด อาจจะตัวเล็กมาก แต่ยุคนี้ gps internet wifi น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยากให้พิจารณาโครงการนี้อีกครั้งค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ