ป้ายรถเมล์บริเวรสยาม ย้ายจากฝั่งตรงข้ามพารากอนมาเป็นตรงข้าม Siam Center แต่ไม่แจ้งไว้ที่ป้ายเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์บริเวรสยาม ย้ายจากฝั่งตรงข้ามพารากอนมาเป็นตรงข้าม Siam Center แต่ไม่แจ้งไว้ที่ป้ายเดิม แจ้งไว้แต่ที่จุดใหม่ว่าเป็นที่รอรถประจำทาง ทำให้เสียเวลารอจุดเดิมอยู่นานมาก รบกวนแจ้งยกเลิกป้ายเดิมด้วบ เอากากบาทมาปิดทับก็ยังดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขป้ายจอดรถบริเวณดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ