ป้ายรถเมล์บริเวณหน้าคอนโดเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนก.พ. 62 มีการทำการย้านป้ายรถเมล์หน้าคอนโดเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์ไปไว้ด้านหน้าทางขึ้นลงของสะพานลอย แต่เนื่องจากบริเวณนั้นไม่ได้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการจอดรถจักรยานยนต์และเป็นบริเวณใกล้จุดกลับรถ ทำให้มีความอันตรายทั้งการขึ้นรถเมล์และการจราจร จากที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมาคือมีขณะที่รถเมล์จอดที่ป้ายโดยสาร พื้นที่ในการที่ผู้โดยสารจะเดินขึ้นรถต้องแทรกตัวผ่านรถจักรยานยนต์เพื่อไปขึ้นรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งรีบและขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ก็ต้องการออก ทำให้เกินการติดขัดและล้าช้า หากคนที่ขับจักรยานยนต์ไม่ระมัดระวังในการเข้าออกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรุณารับเรื่องไปพิจารณาด้วยนะคะ และสุดท้ายขอทราบเหตุผลในการย้ายป้ายรถเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็น อำนาจหน้าที่ของเทศบาลท้องถิ่นร่วมหารือประชุมกับ สน. พื้นที่ด้วยกัน เพื่อกำหนดจุดจอดและแก้ปัญหาการจราจรหรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก.เข้าร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ ทางขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ ที่มีป้ายจอดรับส่ง ให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ