ป้ายรถเมล์ที่รถเมล์ไม่อยากจอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์ ตรงก่อนถึง food Land รามคำแหง อยู่ไกลจากสะพานลอย และไม่มีไฟสว่าง และรถเมล์ที่มจากทางคลองตัน จะไม่ค่อยจอดเนื่องจากจะขับเลนนอกหมด

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป