ป้ายรถเมล์ตรงศาลเจ้าไต่เจี่ย ถนนพระราม 4 มีหรือไม่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไปเดินมาแล้วมีป้ายรถเมล์ แต่ถาม 1348 บอกไม่มี ถ้าค้นหาใน google map ไม่มี แต่ดูภาพจาก google map มีป้ายตรงนี้ มีส่าย 21 25 35 ผ่าน ตัองการความชัดเจน ปล มีรูปด้วยแต่ไม่มีช่องทางส่งให้ดู เขียนมาเมื่อเช้าแล้วไม่เห็นมีในกระดานสอบถามเลย คนที่เขียนที่หลังขึ้นข้อมูลแล้ว