ป้ายรถเมย์หน้าเมเจอร์รังสิต

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าป้ายรถเมย์หน้าเมเจอร์ถึงมีแต่รถตู้จอด แล้วรถขสมก. จอดนอกป้ายเป็นเพราะอะไรค่ะ แทนที่ป้ายรถเมย์จะไว้บริการส่วนรวม คนก็ไปออกันนอกป้าย ไม่เป็นระเบียบ หรือมีวิธีการบริหารจัดการกันยังไงค่ะ อยากทราบค่ะ