ป้ายบอกทางหน้ารถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยเพิ่มขนาดข้อความในจอด้านหน้ารถที่บอกว่าป้ายหน้าจะจอดตรงไหนค่ะ ตัวอักษรเล็กไป ขนาดนั่งแถวหน้ายังอ่านไม่ค่อยเห็นเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ