ป้ายธนบุรีพลาซ่าและฝั่งตรงข้าม (ที่ถูกยกเลิกในการจอดรับ - ส่ง)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ทำให้มีการยกเลิกป้ายรถเมล์ธนบุรีพลาซ่าและฝั่งตรงข้ามออกไป โดยรถแทบทุกสาย (ยกเว้นครีมแดงสาย 68) จะไปจอดที่ป้ายถัดไปคือป้ายเดอะมอลล์ท่าพระเลยซึ่งมีระยะห่างจากป้ายที่ถูกยกเลิกไปกว่า 700 เมตร ถ้าเป็นไปได้ช่วยพิจารณาให้รถเมล์ขสมก. และ รถเอกชนร่วมบริการ ทุกสาย ได้แก่ สาย 57 , ปอ. 68 , 101 , 147 และ 547 ช่วยวนเข้ามารับ - ส่ง ผู้โดยสารที่ป้าย BRT ราชพฤกษ์ ก่อนวิ่งไปเดอะมอลล์ท่าพระ และป้ายท่าปล่อยรถสาย 195 , 205 ก่อนวิ่งข้ามสะพานไปแยกท่าพระ เป็นการชั่วคราวไปก่อนซึ่งทั้ง 2 ป้ายนี่เป็นป้ายที่ใกล้เคียงกับป้ายธนบุรีพลาซ่าซึ่งถูกยกเลิกไปมากกว่า ได้โปรดพิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารด้วย เพราะกว่าโครงการนี้กว่าจะเสร็จไม่รู้ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่ยาวนานแบบอุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์หรือเปล่า

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ