ป้ายตรงข้ามสวนกุหลาบรถเมล์ชอบจอดแช่กัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถ.ตรีเพชร ฝั่งตรงข้าม ร.ร.สวนกุหลาบอ่ะ เป็นกันทุกสายอ่ะ หลายสายด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นรถร่วม (ไปดูเหอะรถร่วมตรงนั้นมีสายอะไรบ้าง) เออออ รถขสมก.อย่าง 7ก จะวิ่งเข้าป้ายก็ไม่ได้ ต้องวิ่งเลยไป ผดส.ก็ต้องเฮโลวิ่งกันไป ทั้ง ช.ม.เร่งด่วนไม่เร่งด่วนก็ทำกัน เออออ แล้วทำไม ตร.เจ้าของพื้นที่ (เข้าใจว่า สน.พระราชวัง) ก็ไม่ยอมจัดการอะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ