ปิ่นเกล้าไปปากเกร็ด-ติวานนท์ ซอย 1

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากปิ่นเกล้า ไปซอยปากเกร็ด-ติวานนท์ 1 ค่ะ จะไปศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคกลางค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการโดยสารรถประจำทางสาย 66 ฝั่งเมเจอร์ปิ่นเกล้าไปลงตลาดสีย่าน ต่อรถสาย 32, 33 หรือ 505 ถึงจุดหมายติวานนท์ 1 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ