ปัญหา บัตรเติมเงิน กับ บัตร รายเดือน แบบใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี่ใช้ วันแรก ตั๋วแบบใหม่ พบว่า มีปัญหา ข้อหนึ่ง พนง เก็บ ค่าโดยสาร ยังไม่เข้าใจระบบ เติมเงิน กับ รายเดือน ว่าแตกต่างกันอย่างไร ใช้เครืองแสกนแล้ว ยังกดผิดประเภท ขอให้ อบรมมาก กว่านี่นะ ครับ ข้อสอง เครืองแสกน มีแบต ไมพอสำหรับทั้งวัน แนะนำมีแบตสำรอง ด้วยครับ ตอนเย้น พนง บอก แบตหมด แบบนี่ ต้องจ่ายเงินสด อย่างเดียว ขอปรับปรุงด้วยนะครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรม กำชับ ทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ารายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ