ปัญหาเกี่ยวกับบัตรรายเดือนนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ม.4ขึ้นไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถ้าหากไม่ใช้บัตรหรือไม่เติมเงินเพื่อใช้บัตรเดือนต่อเดือนบัตรจะถูกยกเลิกใช่หรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ