ปัญหารถเมล์​ สาย129​ ขาดระยะ​ และไม่เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัญหารถเมล์​ สาย129​ ขาดระยะ​ และไม่เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน​ผู้โดยสารต้องอัดแน่นทุกวัน​ ทางขสมก จะสามารถเพิ่มรอบรถในชั่วโมงเร่งด่วนได้ไหม *ส่วนของวันนี้​ 26/3/62​ รอรถมา1ชั่วโมงแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ