ปัญหาของสาย 18

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย 18 ถึงมาอนุสาวรีย์ช้ามากครับ แต่สายอื่นมาเยอะจัง มาซ้ำกันสองสามคันก็มี แต่สาย 18 ไปไหนหมดครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรรถไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไปขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ