ปัญหาการใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเราจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการิเดินรถที่ 2 เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ท่านทราบตาม E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ ขอบคุณที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.