ปอ.84 เลขรถ 6‐56051 เห็นผู้โดยสารโบกีถแล้วแต่ไม่ยอมจอดรถรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.84 เลขรถ 6-56051 เห็นผู้โดยสารโบกีถแล้วแต่ไม่ยอมจอดรถรับผู้โดยสารในเช้าวันเสาร์ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 6.11 ทั้งๆที่เห็นผู้โดยสารโบกรถแล้วแต่ไม่ยอมชะลอรถเพื่อเข้ารับผู้โดยสารที่ป้ายรถเลยทำให้ผมไปทำธุระได้ล่าช้าช่วยอบรมคนขับใหม่ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ