ปอ.79 พุทธมณฑลสาย 2 - สยาม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การปรับเปลี่ยนเส้นทางของปอ.79 ที่ไม่เข้าถนนเส้นพุทธมณฑลสาย 2 สร้างความลำบาก และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสารอย่างมากสำหรับผู้โดยสารที่ต้องโดยสารเข้าไปในพุทธมณฑลสาย 2 ค่ะ ขอความกรุณาพิจารณาการช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารในการให้รถวนเข้าไปส่ง ก่อนกลับออกไปที่อู่ใหม่ด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ