ปอ.76 คัน 9-50078 ไม่ฉีกตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถขาเข้าผ่านสีลมช่วง 12:20 กระเป๋าเป็นผู้หญิง ระบเงินแล้วทำเฉย เห็นหลายคนไม่ได้ตั๋ว น่าจะทุจริต รบกวนตรวจสอบครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้หากผลการสอบสวนพนักงานงานกระทำความผิดจริงตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง มีโทษฐาน "ไล่ออก" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ขอบคุณที่แนะนำบริการ)