ปอ.73 ก สีส้ม ไปมาบุญครอง ทะเบียน 13-1143 ปล่อยควันเขม่าท่อไอเสียรถเต็มถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันเสาร์ 30 มีค เวลาประมาณ 12.05 แถวเดอะมอลบางกะปิ รถเมล์สายนี้ควันดำมากครับ อยากให้ช่วยซ่อมแซมลดปัญหามลพิษทางอากาศ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ