ปอ68

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายครั้งหลายหน ที่ปอ68 ไม่ยอมรับผู้โดยสารทั้งที่รอตรงป้าย โบกโดยการวิ่งไปอยู่บนถนนแถบจะวิ่งชนไปหารถเมล์ ก้อไม่ยอมจอด เป็นแบบนี้แทบทุกวัน โดยเฉพาะป้ายไหนที่ไม่โด่ดเด่น อย่าหวังว่าคนพวกนี้จะจอดรับ ที่ร้องเรียนมาก้อแค่อยากระบาย ไม่ได้คาดหวังให้ปรับปรุง เพราะถ้าปรับปรุงคงปรับปรุงกันไปนานแล้ว รอให้เวรกรรมตามทันเท่านั้นคะ (เมื่อไหร่คนมหาชัยจะมีชีวิตที่ขึ้น รถเมล์สายอื่นเข้ามาร่วม จะได้ไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับรถ ปอ68ท สายเดียว)