ปอ.543 เคยบริการดีตรงเวลาดีมาก หลังๆมาปลายปี2017 เริ้มมีปัญหา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เสียโอกาศโดนรถต แย่งลูกค้า ลองปรับดูครับ บาลานให้ได้เคยทำได้ดีมาแล้ว