ปอ.515 เก็บค่าโดยสารเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยสารรถปอ.515 ทางด่วน มาลงเซฟอี พนักงานเก็บเงินเกินกว่าตารางค่าโดยสารที่ติดไว้ (ตารางระบุค่าโดยสาร 19 บาท และรวมค่าทางด่วน 2 บาท) ผมยื่นเงินให้ 21 บาท แต่พนักงานบอกว่าต้องจ่าย 23 บาท ผมแย้งว่าตารางที่ติดไว้ระบุว่าค่าโดยสาร 19 บาท แต่พนักงานให้คำตอบว่า กรมขนส่งทางบกแจ้งปรับราคาแล้ว แต่ยังไม่มาติดราคาใหม่ให้ แถมพูดว่า ผู้โดยสารคนอื่นๆ ก้อจ่ายตามราคาใหม่นี้แล้ว ผมจึงบอกพนักงานว่า ควรอัพเดทตารางค่าโดยสารที่ติดไว้ด้วย และจ่ายเงิน 23 บาท ให้พนักงาน เลขที่ตั๋ว 8085373 เลขข้างรถ 6-56078 ทั้งนี้ หลังรถจากรถผมจึงโทรถาม 1348 ทราบว่าราคาโดยสารยังคงเป็น 19 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่พนักงานเก็บเงินบอก ผมได้เช็คข้อมูลจากเวปองค์การ พบว่า เคยมีเหตุการณ์แบบเดียวกัน และร้องเรียนผ่านเวปองค์การขนส่งมวลชนมาแล้ว เมื่อวันที่ 2/8/2562 แต่เหมือนปัญหาที่คนอื่นร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ ผู้รับผิดชอบรถสายปอ.515 ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเลย ขอให้ผู้จัดการสายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขด้วย อย่าให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือโกงกันแบบนี้เลย และจักขอบคุณอย่างสูงหากจริงจังต่อการแก้ไข ผมยินดีรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ