ปอ.514 คัน 2-70151 น่าชื่นชมมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับขับนิ่มมาก และกระเป๋าสวัสดี และขอบคุณทุกคนที่ขึ้นรถ ลงรถ ให้เงิน รู้สึกดีและชื่นชมมากครับ เป็นครั้งแรกที่ขึ้นแล้วไม่อยากลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.