ปอ.511 แบบไม่ขึ้นทางด่วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยคุณลุงช้วน อยู่สวัสดิ์ เป็นพนักงานขับรถที่มีน้ำใจ ใส่ใจห่วงใยผู้โดยสาร