ปอ.511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่21ก.ค.62 ได้ใช้บริการ ปอ.511 3-70442 16-1945 เวลา9.40น. ซึ่งใช้บัตรโดยสารแบบรายเดือน และเมื่อขึ้นไปก็ได้ยื่นบัตรปกติ แต่พนักงานก็ยืนแบมือเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเรายื่นบัตรให้และยังไม่ได้เก็บบัตรเข้ากระเป๋า แต่พนักงานคนนั้นกลับพูดว่าขอจับบัตรหน่อยไม่ให้จับเลยหรือไง เราก็เลยมองหน้าเค้าเพราะเราถือบัตรยื่นออกไปถ้าคุณจะดูบัตรคุณก็หยิบไปดูสิ ไม่ใช่ยืนมองหน้าแล้วพูดว่สจะไม่ให้จับบัตรเลยหรือไง แล้วหลังจากเค้าหยิบบัตรไปดูและคืนให้ ก็ยังเดินพูดว่าแหมจะไม่ให้จับบัตรเลยหรือไง ซึ่งการกระทำนี้คิดว่าดีไหมคะ เราเป็นผู้โดยสารจ่ายเงินซื้อการบริการไม่ได้มาขอขึ้นฟรี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ