ปอ509 ไม่จอดป้ายอดรับผู้โดยสาร?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 14.25น. วันนี้ บริเวณป้ายตรงข้าม สมาคมพยาบาลทหารบกประจำทาง ปอ509 จากอนุสาวรีย์ไป บางแค วิ่งเลนซ้ายสุดมาแต่โบกไม่จอด อยากถามว่าคุณขับรถส่วนตัวหรือรถประจำทางสาธารณะ คะ? ดิฉันโบกล่วงหน้าก่อนคุณถึงป้าย กว่า 50 เมตร วิ่งผ่านไปเฉยเลย ถ้าคิดว่าไม่อยากจอดป้ายลาออกไปขับรถส่วนตัวเถอะค่ะ รถคุณไม่ได้ติดป้ายเสีย คนก็มีอย่างโล่งๆ อย่าอ้างรถเสียนะคะ คนอุตส่าห์ยืนรอเพื่อให้เห็นรถ แม่งขับผ่านไปเฉย ไม่อยากทำงานทำหน้าที่ก็ลาออกให้คนที่เขาอยากทำค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ