ปอ.504

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ชอบขับชิดขวา ไม่สนใจผู้ที่จะใช้บริการ ไม่รู้จะรีบไปไหน เหมือนไม่แคร์ผู้โดยสาร