ปอ.40 ไม่เข้าป้ายรถเมล์หน้ามาบุญครอง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนปรับปรุงเพิ่มเที่ยวสาย 40 , ปอ.40 ให้มาเยอะขึ้นด้วยนะคะ ยืนรอหน้ามาบุญครองเป็นชั่วโมงแล้ว พอรถมาก็ไม่ยอมเข้าป้ายค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 40 รอรถนาน นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่วนรถโดยสารประจำทางไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เบอร์รถ ทะเบียน จะได้เรียกผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ/ต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ