ปอ.29สีเหลือง ไม่ยอมเข้าตลาดรังสิต ไม่ไป มธ. มาแค่ฟิวเจอร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ 29สีเหลือง มีพฤติกรรมแย่มาก ไม่ยอมเลี้วเข้าตลาดรังสิต ไม่วิ่งไป มธ. มาแค่ฟิวเจอร์แล้วก็ยูเทรินกลับ ไปอนุสาวรีชัย ไม่ไปหัวลำโพง เป็นแบบนี้ประจำ ชึ่งแท้จริงแล้ว สัมปทานต้องวิ่ง มธ.ศุนย์รังสิต-หัว ลำโพง แต่วิ่งแค่ ฟิวเจอร์-อนุสาวรีย์ เป็นแบบนี่ทุกคัน มารังสิต ก็ไม่ยอมเลี้ยงเข้าไปส่ง ผดส ในตลาดรังสิต แต่ตอนออกจากอู่ รับ ผดส ป้ายหน้าหน้าหมู่บ้าน 200ปี ผดส เดือดร้อนมาก ขอให้ผู้ทีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย ปอ.29 ก่อนอื่นต้องขออภัยมา ณ ที่ด้วยครับ ที่ต้องประสบพบพนักงานขับรถของบริษัท เอส เคทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สาย ปอ.29 ไม่เลี้ยวเข้าป้ายตลาดรังสิต ทำให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อน ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัทให้จัดการเดินรถเป็นไปตามเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตรถโดยสารประจำทางที่ขนส่งกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ edit