ปอ.204 ไม่ค่อยออกรถจากท่าสนามกีฬาห้วยขวาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
17 สค เวลา 21.25 รอรถปอ. 204 ตั้งแต่ 20.40 ป้ายตลาดเรนโบว์ ตอนนี้ไม่มีมาสักคัน รถออกจากท่ากี่โมงเหรอค่ะ ขณะที่ ปอ.36 ผ่านทุก ๆ 10 นาที สายอื่น ๆ ก็ผ่านหมด ปอ.204 ไม่ผ่านสักคันดูในแอปก็จอดแช่ที่ท่าตลอด สังเกตุมานานแล้ว ไม่ใช่ไม่มีผู้โดยสารรอคุณนะ ระหว่างทางไปสยามคนขึ้นเต็มรถ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)