ปอ.145 จอดเลยป้ายไม่รอผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22/3/61 เวลา5ทุ่ม รถปอ.145 ขับเร็วมากและจอดเลยป้ายหน้าซีคอน ผู้โดยสารที่รออยู่ที่ป้ายต้องวิ่งตามไปขึ้นประมาณ10เมตร แต่ขณะกำลังวิ่งไปขึ้นรถ รถก็ออกไปเลยแบบไม่รอผู้โดยสาร

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.145 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ด้วยความระมัดระวัง ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ