ปอ.145เปิดเพลงดัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.145 เปิดเพลงดัง ให้หนวกหูผู้โดยสาร เพื่ออะไร เจอบ่อยมากๆ แจ้งไปก้อไม่มีปรับปรุง นี้เจออีก เลข 3-70425 เปิดลูกทุ่งกรอกหู กรูไม่ใช่ลาว ไม่อยากฟัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอบรมตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร เปิดเพลงในระดับเสียงที่อยู่ในความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในการกรณีเช่นนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ