ปอ.139 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ยืนรอรถมา30นาที ที่ป้ายรางน้ำ ปอ.139ผ่านมาแต่ไม่รับผู้โดยสาร ขับผ่านป้าย ไม่แวะจอด ทั้งๆอยู่ในสภาวะเลิกงาน จากนั้น ปอ.139 อีกคันตามมา ก็ไม่รับผู้โดยสารอีก เพราะคงคิดว่าึันก่อนหน้ารับผู้โดยสารแล้ว ตามหลักด้วยการบริการและจรรยาบรรณ รถควรจอดรับไม่ใช้เหรอครับ ถ้ารถน้อย แล้วยังเลือกจอดรับ ผมว่าควรปรับปรุงระบบด่วนนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องรถประจำทางสายที่ ปอ.139 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายแล้ว ได้ส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ เวลา สถานที่เกิดเหตุ เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ