ปอ.11 ทะเบียนรถ 15-4842ขับรถในลักษณะเป็นอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ร่วมถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จากแยกเพรชบุรีถึงแยกพัฒนาการ เวลา 7.00 - 7.30 ขับรถเร็ว เบรกกระชั้นชิด

เรียน คุณสุวัฒน์ ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 11 ทะเบียน 15-4842 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ