ปอ. 97 ขับรถเร็ว และปาดหน้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลาประมาณ 21:00 น บริเวณแยกสะพานพระราม 5 จากเส้นพิบูลสงคราม มุ่งหน้าไปยังท่าน้ำนนท์ รถประจำทางสาย ปอ 97 ทะเบียน 15-0959 ขับรถเร็วมาก และปาดหน้ารถผม รวมทั้งรถคันอื่นๆ ที่ร่วมใช้เส้นทางนั้น อันตรายมาก ถ้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่สามารถหาพนักงานขับรถที่มีมารยาทมาขับได้ ก็ยุบองค์กรไปเถอะ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งสร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านด้วย ไม่ทราบว่าองค์กร จะมีมาตรการจัดการกับพนักงานขับรถมารยาททรามแบบนี้อย่างไร ร้องเรียนไปก็เงียบ

เรียน คุณ ;uit ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 97 mtg[upo 15-0959 แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบ ต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแก้ไข ชื่อครับ เรียนคุณ วีระ ปรุงขวัญเมือง