ปอ 77 4-4078 ไม่จอดป้ายรถไฟฟ้าสะพานควาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.สาย 77 เลขข้างรถ 4-4078 ทะเบียน 12-2985 ไม่จอดป้ายรถไฟฟ้าสะพานควาย เวลาประมาณ 07:25 อยู่ช่องทางกลาง และผ่านไปอย่างเร็ว

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำสาย ปอ.77 ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รับ-ส่ง ผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เดินรถในลักษณะ ถ่วง ดึง ประวิงเวลา หรืออย่างใดอย่างหนึ่่ง หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.